راهپیمایی چهلمین بهار انقلاب در روستای فخرآباد+گزارش تصویری

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
راهپیمایی چهلمین بهار انقلاب در روستای فخرآباد+گزارش تصویری

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)