گرامی داشت هفته ى بسیج در روستای فخرآباد/گزارش تصويرى

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
بزرگداشت هفته ى دفاع مقدس در روستای فخرآّباد/گزارش تصويرى

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)