مراسم معنوی اعتکاف 97 در روستای فخرآباد برگزار گردید

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
مراسم معنوی اعتکاف 97 در روستای فخرآباد برگزار گردید

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)