مراسم معنوی اعتکاف روستای فخرآباد و برنده خوش شانس سفر به کربلا.(گزارش تصویری)

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
مراسم معنوی اعتکاف روستای فخرآباد و برنده خوش شانس سفر به کربلا.(گزارش تصویری)

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)