برپایی نماز عید فطر در روستای فخرآباد + تصاویر

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
برپایی نماز عید فطر در روستای فخرآباد + تصاویر

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)