گزارش تصویری/مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان در روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
گزارش تصویری/مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان در روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)