بخشدار عقدا در ضیافت افطار با اهالی روستای فخرآباد

حضور بخشدار عقدا و مسئولین شهرستان در ضیافت افطاری روستای فخرآباد...
بخشدار عقدا در ضیافت افطار با اهالی روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)