سفیر یازدهمین اهدا کنده عضو استان یزد، در کوچه پس کوچه های روستای فخرآباد تشییع شد.(گزارش تصویری)

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
پیکر بانوی اهدا کننده عضو در روستای فخرآباد تشییع شد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)