برگزاری نشست بصیرتی سیاسی و انقلابی در روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
برگزاری نشست بصیرتی سیاسی و انقلابی در روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)