گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی و جشن عید ولایت در روستای قخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی و جشن عید ولایت در روستای قخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)