برگزاری جشن عید غدیر خم در روستای فخرآباد

برگزاری جشن عید غدیر خم در روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
برگزاری جشن عید غدیر خم در روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)